När användaren har loggat in går det enkelt att se och hantera samtliga anläggningarGivetvis går det även att redigera sin egen information i StyrportalenI Styrportalen kan man enkelt hantera larm för anläggningarnaGenom anläggningsvyn får man översikt och kan hantera olika signalerMed kraftfulla grafer kan man enkelt bygga en översikt av exempelvis felande komponenter

Digital fastighetsförvaltning

Styrportalen ger företag runtom i norden möjlighet att styra sina digitala fastigheter snabbt, enkelt och smidigt via såväl mobil, surfplatta som dator. Det kan exempelvis handla om att hantera vatten- och luftflöden, samt följa upp och åtgärda fel i systemen.

En responsiv portal med alla fastigheter samlat

Genom www.styrportalen.se når kunderna snabbt och samlat sina styrsystem genom en samlad och responsiv portal. Administratörer hos Nordomatic kan enkelt hantera behörigheter som direkt vid behov träder i kraft för användarna.

Teknisk plattform

Styrportalen var tidigare ett ASP.NET-projekt och den nya portalen är från grunden byggd i PHP av mig, med den tidigare databasen som grund. Genom integration mot de underliggande styrsystemen av olika tekniska lösningar så är användarupplevelsen sömlös och det krävs bara en inloggning för att ta sig hela vägen in till rätt fastighet. Löpande arbete pågår ständigt med vidareutveckling av ramverket.

React-ramverk

Utöver att jobba med själva portalen till styrsystemen jobbar jag nu även som en del av flera andra utvecklare med det React-ramverk som många av användarna möter. Genom detta hanterar de enkelt olika delar av styrsystemen och kan följa upp exempelvis larm, hantera användare med mera.